torsdag den 10. oktober 2019

Krondyr ved Grærup Langsø september 2019

I september kan man høre kronhjortenes brølen på lang afstand ved Filsø og i Oksbøl Krondyrreservat, som strækker sig fra Nymindegab til Skallingen. Ved Grærup Langsø kan man fra vejen se flere rudler. De er scenevandte og hvis man bliver udenfor indhegningen er de fuldstændig upåvirket af tilskuerne. 
Der er mange krondyr i området og hannen, hjorten, er konstant på vagt over de unge hanner, der endnu ikke har sit eget harem. De står faretruende tæt på rudlen og venter på det mindste tegn på svaghed i håb om at overtage en flok hunner. 
Den han, der har en rudel, har ikke kun travlt med at holde andre hanner væk. Han brøler konstant for at vise sin styrke og han skal også konstant holde øje med, om hunnerne er i brunst og klar til at parre sig. Det er de kun et døgn, så med jævne mellemrum tager han en tur rundt til alle hunnerne og snuser til dem bagi. 
Læg mærke til at hunnerne ikke ser helt trygge ud, ørerne er lagt ned og rumpen er klistret til jorden. Når hunnen er i brunst bliver hun jagtet af hannen. 
Når brunsten er ovre, lægger hannen sig udmattet ned i flokken og hunnerne kan endelig komme op at stå igen. 
I brunstperioden er kronhjorten i næsten uafbrudt bevægelse og kan tabe sig op til 30-40 kg i vægt.

søndag den 1. september 2019

Filsø august 2019

Skestorkene er færdige med at yngle og samles i større eller mindre flokke langs Vadehavet, især ved Sneum Sluse og også ved Filsø. Det kan være svært at komme til at pudse fjerene med så lange næb, så må man hjælpe hinanden. 
Hjejler og Stor Regnspove kan man se på markerne rundt omkring og flyvende i store flokke. 
Hvidklire har jeg set enkeltvis eller i småflokke af 4-5.
Disse vadefugle, Rødrygget Tornskade og Hvid Vipstjert er allerede begyndt at trække sydpå. Samtidig ankommer gæssene. Canadagæs er et sjælden syn ved Filsø, men sidst i august kom der 47 flyvende. Det er måske den største flok der er registreret her.
Musvåger høres og ses kredse over skovene. Det er ofte ungfugle, der øver sig i at manøvrere i luften. 
Skarver er der stadig tusinder af ved Filsø, så de har åbenbart ikke spist op endnu.
Havørneparret har været her det meste af sommeren, men de har ikke været så synlige, som de plejer.  De sidder som regel nær hinanden i træerne på sydsiden af Søndersø. Hvis de bliver forstyrret flyver de ud over søen, kredsende omkring hinanden. Det er altid et dejligt syn. 
Andre rovfugle ved Filsø er Vandrefalk og Tårnfalk. Til sidst et rådyr i solnedgang i fuld firspring over Mellemsø.
Sommerfuglen- tja måske en Tidselsommerfugl?

mandag den 19. august 2019

Filsøgruppen på tur til Lille Vildmose 2019

Mit ønske om at se elg i Lille Vildmose blev endelig indfriet i forbindelse med Filsø-gruppens udflugt  dertil i denne weekend. DOF Sønderjylland var også på tur og vi var mildest talt grønne af misundelse, da de fortalte, de havde set en kæmpestor elgtyr gå/svømme tværs over Birkesø. Endelig søndag morgen fik vi også set, sandsynligvis den samme elgtyr. Den stod stille og roligt vest for Birkesø og gnaskede blade i sig. Når den tyggede, brugte den tiden til at iagttage os ligesom vi iagttog den.
En Kongeørn var ude efter føde ved Rovfugletårnet, her var også 7 Ravne, 2 Hvepsevåger, 1 Rørhøg og 1 ung Havørn.
Rådyrene var interesseret i noget helt andet. Adskillige gange hoppede hannen på hunnen, så de aldrende mænd, jeg iagttog scenen sammen med, var noget imponerede.
Naturvejleder, Thorkild Lund viste os rundt i Tofte skov og der så vi flere vildsvin og nød den fantastiske udsigten ud over Tofte Mose fra det nye ca 6 etager høje tårn. Det er lukket område og man kan kun komme dertil med en naturvejleder.
Ræveungerne ved Lille Vildmose er nok de mest fotograferede ræve overhovedet. Jeg fik også lige min version af arten.
Vi kørte især rundt i området Vildmosevej, Ny Høstemarkvej og Grønvej. Her fandt vi 5 Sølvhejrer, 17 Skestorke, 2 Sangsvaner, utallige Fiskehejrer, Hjejler og Viber.  Det var også her vi så mindst 31 Traner. Om aftenen kunne de ses fra Brandvagtstårnet flyve fra Høstemarkskov til overnatning et eller andet sted mod syd.
Ske- og Gråænder, Sorthalset Lappedykker, Lille Lappedykker og meget mere i de forskellige søer i området.
I Birkesøpavillon havde et par Landsvaler en rede bag informationsskærmen. 4-5 svaleunger i reden blev konstant fodret af, helt upåvirket af os. Billedet er taget med Iphone helt tæt på reden.
Tak til Filsøgruppen for en rigtig hyggelig weekend og tak til Aage V. Jensens Fonde for muligheden for at færdes i en helt fantastisk natur her i Danmark.

Elg

Kongeørn

Kongeørn

RådyrVildsvin


Ræv

Trane

Musvåge

Fiskehejre

Skeand

Sølvhejre

Skestork

Sangsvane

Landsvale i Birkesøpavillonen

Udsigt fra Brandvagtstårnet

Tofte Mose. Sven, Jens Ole Byskov, Bjarne Holm.

Birkesøpavillonen

Farvelkaffe. Sven og Jørgen Hjort