onsdag den 8. maj 2019

Ung Havørn på besøg ved Filsø.

Her er fred og idyl og plads til alle. Indtil Havørnen finder på at flytte sig få meter til en anden plads i området. Så går det galt- alle mågerne flyver op og kragerne går til angreb på ørnen.
Havørnene ved Filsø 2019.

Jeg har skrevet en artikel om Filsø Havørneparrets yngleperiode 2019. Du kan læse artiklen her:

Fotos:
En af yngleparret har fået et insekt for tæt på. Det kan man blive helt skeløjet af.
De næste fotos er udsigten mod Filsø, taget af en drone 5-10 m over reden.
Det sidste foto-bare rolig, jeg har ikke været oppe at kravle i træerne ved reden. Det er et snapshot fra DOF`s Ørnetv: https://www.dof.dk/oplev-fuglene/ornetv
D. 8. maj 2019 er der endnu ikke lagt æg. De bygger stadig på reden, så de når sandsynligvis heller ikke at få unger på vingerne i år.

torsdag den 2. maj 2019

Viben og landbruget.

Foredrag ved DOF Sydvestjylland
Mandag d. 6.maj 2019
Esbjerg Hovedbibliotek, Nørregade, Esbjerg. Lokale 1.
Alle er velkomne- også ikke medlemmer.
Niels Andersen vil berette om Viben generelt, og om hvad der kan give Viben fodfæste i det danske bondeland igen efter en tilbagegang, så bestanden i dag ligger på kun en fjerdedel af niveauet, da punkttællingerne startede for godt 40 år siden.
DOF vil sammen med Landbrug & Fødevarer og deres videnscenter, SEGES, dette forår udsende en folder med gode råd til landbrugere, der ad frivillighedens vej vil hjælpe viberne på deres marker og enge.

mandag den 29. april 2019

Havørneparret ved Filsø


En kedelig meddelelse vedr. Havørneparret ved Filsø.
Ørnene har desværre forladt reden uden der er kommet unger. Alt gik ellers planmæssigt, ørnene har skiftes til at ruge på æggene i 38-40 dage.
D. 19.04 så jeg begge ørne forlade reden og de var væk i 1 1/2 time. Det var dårlige tegn, da æg og unger ikke kan klare kulde og blæst så lang tid. Der var også risiko for at der kunne komme en anden rovfugl eller Ravn og tage ungerne.
D. 21.04 var reden forladt og jeg har ikke set ørnene der siden. 
Hvis nogen har observeret forstyrrelser eller andet vil jeg meget gerne kontaktes. 

Vi har haft en drone over reden som desværre kun viste en tom rede. Ørnene er set flyve sammen ved Filsø siden og der er stor sandsynlighed for, at de forsøger igen til næste år.

Skovens Dag i Varde Sdr. Plantage

Kom ud i naturen og oplev forårets fuglekor til
Skovens Dag i Sdr. Plantage i Varde.
DOF Sydvestjylland er repræsenteret af Peter Tougaard, Sven Bødker og Karin Gustausen fra DOF Sydvestjylland.
Søndag d. 5. maj 2019
Kl. 10.00-15.00.
Den Gl. Skovfogedbolig, Roustvej 111, 6800 Varde
https://vardemuseerne.dk/event/skovens-dag-i-sdr-plantage/